Cieľ 3

Znižovanie tvorby všetkých druhov odpadov.

Inšpirácia myšlienkovými prúdmi Minimalizmus a Zero waste, používanie prírodných, lokálnych a trvácnych materiálov, precízna separácia každého druhu odpadu – biologického, komunálneho, elektrického, stavebného, skla, plastov, papiera, kovu, plechoviek, tetrapaku, snaha o vytvorenie a podporu cirkulárnej ekonomiky v regióne a doplnenie doterajšej schémy životnosti výrobkov o opätovné použitie materiálov, komponentov a o opravu výrobkov.

Villa Brest sa v prvom rade aktívne zapája do eliminácie odpadu tým, že využíva veľkospotrebiteľské balenia a vratné obaly nielen potravín a nápojov, ale aj čistiacich prostriedkov, papierenských produktov a drogérie. Ak je to možné, uprednostňuje balenie do skla alebo papiera pred balením v plaste, konzerve, plechovke či tetrapaku, prípadne využíva možnosť bezobalového nákupu. Usiluje sa o používanie prírodných, lokálnych a trvácnych materiálov, aby znížila riziko tvorby odpadu v budúcnosti. Zároveň sa usiluje o elimináciu biologického odpadu a to aj tým, že sa snaží neplytvať potravinami. Pri papierenských produktoch preferuje recyklovaný papier.

Rada Európskej únie schválila ambiciózne opatrenia navrhnuté Európskou komisiou na riešenie problému morského odpadu pochádzajúceho z 10 typov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach, ako aj z opusteného rybárskeho výstroja a oxo-degradovateľných plastov. Ešte skôr, ako k tomu došlo, prijala Villa Brest opatrenia na zníženie až absolútny zákaz používania jednorazového plastového riadu, pre ktoré existujú na trhu alternatívy: vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, miešadlá, paličky na balóny, ako aj poháre, nádoby na potraviny a nápoje z expandovaného polystyrénu a všetky výrobky oxo-degradovateľných plastov.

Zároveň upozorňuje svojich hostí, že väčšina vlhčených obrúskov určených pre bábätká a batoľatá sú vyrobené z plastu, a preto nepatria do WC a nesmú sa splachovať, pretože sa v procese čistenia vody nerozložia a spôsobujú upchávanie čističiek odpadových vôd. Navrhuje hosťom ekologickejšiu alternatívu plastových vlhčených obrúskov, a to vlhčený WC papier.

Villa Brest sa aktívne zapája do precízneho triedenia každého odpadu a pozýva k tomu aj svojich hostí tým, že na chodbách do izieb hostí umiestňuje nádoby na triedenie odpadu pre sklo, plast, papier, kov, plechovky a tetrapaky s popisom a odporúčaním, ako nám môžu hostia pomôcť triediť odpad. Týmto sa snažíme prispieť k vytvoreniu a podpore cirkulárnej ekonomiky v regióne a doplniť schému životnosti výrobkov o opätovné použitie materiálov a komponentov a opravu výrobkov. Zároveň triedi biologický odpad z kuchyne a reštaurácie, pričom ho odovzdáva lokálnemu chovateľovi zvierat. Bezpečne likviduje žiarovky a batérie a spotrebovaný olej cez špecializované zberne.

cta

Či v lete alebo v zime, každý si príde na svoje…

Všetci ste srdečne vítaní v rodinnom penzióne Villa Brest!