Villa Brest naďalej prijíma rezervácie na ubytovanie v roku 2022 na info.villabrest@gmail.com a na +421 908 488 300 v režime OP+. Reštaurácia otvorená v režime OP. Pre viac info kliknite na článok v aktivity. Tešíme sa na Vás. Váš Villa Brest Tím❤

Villa Brest môže ubytovávať hostí v režime OP+ (viď definícia nižšie) a povoliť vstup do reštaurácie v režime OP (viď definícia nižšie) podľa vyhlášky 6/2022 UVZSR, s platnosťou od 17.01.2022. 

L&HS Kasárne Javorníky môže fungovať v režime OP podľa vyhlášky 6/2022 UVZSR, s platnosťou od 17.01.2022.

Rezervácie ubytovania prijímame na info.villabrest@gmail.com alebo na  +421 908 488 300. V prípade, že ste neistí, či správne rozumiete podmienkam ubytovávania a stravovania vo Villa Brest, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám všetko objasníme.

 

Dôležité informácie:

Náš personál je plne zaočkovaný.

Villa Brest sa riadi COVID-19 Automatom pre okres Čadca https://automat.gov.sk/cadca. Zároveň sa riadi aktuálnymi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú v aktuálnom núdzovom stave nadradené COVID-19 automatu a sú dostupné na https://korona.gov.sk/ v sekcii AKTUÁLNE OPATRENIA

pre prevádzky a služby 

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2022/01/vyhlaska_6.pdf

a hromadné podujatia

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2022/01/vyhlaska_5.pdf.

 

Vyhláška 6/2022 UVZSR § 2 Všeobecné opatrenia k prevádzkam odsek al) prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby povoľuje ubytovanie hostí v režime OP+ (viď definícia nižšie).

Za osobu v režime OP+ sa na účely vyhlášky 6/2022 UVZSR považuje:
a) osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
tzn. osoba zaočkovaná 3. dávkami viď. definícia kompletne zaočkovanej osoby.


b) osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, 
tzn. osoba zaočkovaná 1.dávkou/2.dávkami + test viď. definícia kompletne zaočkovanej osoby.


c) osoba kompletne očkovaná od 12 rokov a dvoch mesiacov veku do 18 rokov a 2 mesiacov veku, 
tzn. osoba zaočkovaná 1.dávkou/2.dávkami, nie je potrebný test viď definícia kompletne zaočkovanej osoby.


d) osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 
tzn. osoba zaočkovaná 1.dávkou/2.dávkami + prekonala COVID-19, nie je potrebný test viď definícia kompletne zaočkovanej osoby.


e) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať

1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,


f) osoba od 6 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, 
tzn. nezaočkovaná osoba od 6 do 12 rokov sa považuje za kompletne očkovanú + potrebný test viď definícia kompletne zaočkovanej osoby.


g) osoba do 6 rokov veku, 
tzn. nezaočkovaná osoba do 6 rokov sa považuje za kompletne očkovanú + nie je potrebný test viď definícia kompletne zaočkovanej osoby.

  

Kto je KOMPLETNE OČKOVANÝ (podľa vyhlášky 6/2022 UVZSR)?
a) osoba kompletne očkovaná:
i. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
ii. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
iii. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
iv. osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorého vzor je v prílohe vyhlášky 6/2022 UVZSR a 
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
Reštaurácia Villa Brest a L&HS Kasárne Javorníky môže fungovať v režime OP.
Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely vyhlášky 6/2022 UVZSR považuje:

a) osoba kompletne očkovaná:
i. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
ii. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
iii. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
iv. osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky 6/2022 UVZSR a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade
RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami:
tzn. osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021. 

Veríme, že sa COVID-19 situácia nezmení k horšiemu a budeme môcť ubytovávať, mať otvorenú reštauráciu a L&HS Kasárne Javorníky pre verejnosť na základe tejto vyhlášky do konca 2022, hoci najradšej by sme boli, keby je COVID-19 obdobie definitívne za nami a my by sme Vás mohli opäť privítať všetkých a bez takýchto kategorizácii.

 

Ďakujeme Vám všetkým za Vašu priazeň, prajeme Vám len to najlepšie.

Opatrujte sa v zdraví, aby sme sa mohli všetci v zdraví stretnúť vo Villa Brest a L&HS Kasárne Javorníky.

Tešíme sa na Vás.

Váš Villa Brest Tím❤