Od 27.12.2021 Villa Brest otvára ubytovanie pre očkovaných (aj osoba s kontraidikáciou na očkovanie) a prekonaných, bude však potrebné sa preukázať aj negatívnym testom. Pre viac info kliknite na článok v aktivity. Tešíme sa na Vás. Váš Villa Brest Tím❤

Od 27.12.2021 Villa Brest otvára ubytovanie pre očkovaných a prekonaných, bude však potrebné sa preukázať aj negatívnym testom podľa vyhlášky 1/2022 UVZSR, v ktorej sa za očkovanú osobu považuje aj osoba s kontraindikáciou na očkovanie (viď nižšie). Vyhláška 1/2022 UVZSR má platnosť od 07.01.2022.

Rezervácie ubytovania prijímame na +421 908 488 300 alebo na info.villabrest@gmail.com. V prípade, že ste neistí, či správne rozumiete podmienkam ubytovávania a stravovania vo Villa Brest, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám všetko objasníme.

Prežili sme náročný rok 2020  a zachvíľu už aj rok 2021 s COVID-19 opatreniami, ktoré sa turbulentne menia, z čoho sme aj my unavení. Prežili sme vďaka našim verným aj novým hosťom, ktorí sa k nám radi vracajú a stávajú sa nám priateľmi a rodinou, ktorí robia náš život znesiteľným a dávajú mu zmyslel. A aj vďaka našim verným odberateľom našich bioproduktov z našej biofarmy. Ďakujeme Vám.

A teraz k dôležitým informáciám:

Náš personál je plne zaočkovaný.

Villa Brest sa riadi COVID-19 Automatom pre okres Čadca https://automat.gov.sk/cadca. Zároveň sa riadi aktuálnymi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú v aktuálnom núdzovom stave nadradené COVID-19 automatu a sú dostupné na https://korona.gov.sk/ v sekcii AKTUÁLNE OPATRENIA pre prevádzky a služby 

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2022/01/1_vyhlaska.pdf

 

Vyhláška 1/2022 UVZSR § 8 Prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby povoľuje ubytovanie hostí v režime OP, tzn. očkovaní a prekonaní s tým, že pri nástupe na ubytovanie je nutné preukázať sa aj platným testom:


negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu

alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

alebo nazálnym antigénovým testom, vykonaným priamo v predmetnej prevádzke pred procesom ubytovania;

povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenia COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do šiestich rokov veku 

Kto je plne očkovaný (podľa vyhlášky 1/2022 UVZSR)?
a) osoba kompletne očkovaná:
i. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
ii. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
iii. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
iv. osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať :
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorého vzor je v prílohe vyhlášky 1/2022 UVZSR a 
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, 
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami:
tzn. osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021. 

L&HS Kasárne Javorníky môže fungovať v režime OP, tzn. očkovaní a prekonaní, pričom test sa nevyžaduje. 

Reštaurácia Villa Brest je dostupná do 03.01.2022 len pre ubytovaných hostí v režime OP,  definovanom vyššie, pričom sa považuje podľa vyhlášky za prevádzku zariadení verejného stravovania, ktoré sú súčasťou prevádzok hotelov a ubytovacích zariadení a pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP – obmedzené otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod. Pre verejnosť je dostupná len ako okienkový predaj.

Od 03.01.2022 môže byť Reštaurácia Villa Brest otvorená aj pre verejnosť v režime OP, pričom sa považuje podľa vyhlášky za prevádzku zariadení verejného stravovania, ktoré sú súčasťou prevádzok hotelov a ubytovacích zariadení a pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP – obmedzené otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.

Veríme, že sa COVID-19 situácia nezmení k horšiemu a budeme môcť ubytovávať na základe tejto vyhlášky do konca 2022, hoci najradšej by sme boli, keby je COVID-19 obdobie definitívne za nami a my by sme Vás mohli opäť privítať všetkých a bez takýchto kategorizácii.

Prajeme Vám aj Vašim najbližším príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022 plný zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, vzájomného porozumenia, súdržnosti, optimizmu, elánu a úsmev na tvári.

Ďakujeme Vám všetkým za Vašu priazeň, prajeme Vám len to najlepšie.

Opatrujte sa v zdraví, aby sme sa mohli všetci v zdraví stretnúť vo Villa Brest a L&HS Kasárne Javorníky.

Tešíme sa na Vás.

Váš Villa Brest Tím❤